CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

  • Thời gian bảo hành được áp dụng cụ thể cho từng loại sản phẩm được ghi trên thẻ bảo hành
  • Địa chỉ tiếp nhận bảo hành: Số 86 Miếu Đầm – Đỗ Đức Dục, Phường Mễ Trì, Quận Nam từ Liêm, TP Hà Nội
  • Số điện thoại: 0961190159 | 0912756072
  • Khách hàng ở xa hãy gửi sản phẩm cần bảo hành cho chúng tôi theo đường bưu điện.